2018

Yabancı Yatırımcıların Türkiye'de Şirket Kurması

Bir ülkeye döviz girmesi o ülkenin ekonomisi açısından son derece önemli olduğu için yabancı yatırımcı konusunda oldukça hassas davranılmaktadır. Bu kapsamda her türlü kolaylık tanınmakta ve yerli yatırımcılar ile aralarındaki ayrıcalıklar büyük oranda kapatılmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz de bu doğrultuda 2003 yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile bu kolaylıkları tanımıştır. Bu sayede ülkemizde kurulabilen tüm ticari şirketler artık yabancılar tarafından da kurulabilmekledir. Şirket kurmanın dışında, kurulu şirketlere ortak olma, faiz geliri elde etme ve bu gelirleri yurtdışına çıkarma gibi hususlarda da yabancı yatırımcılara fırsat tanınmaktadır.

Eşit İşlem İlkesi

2003 yılında kabul ettiğimiz bu kanun ile birlikte artık Türk vatandaşları ile yabancılar arasındaki ayrım büyük oranda ortadan kalkmış oldu. Eski kanunumuzda yabancıların 50 bin dolar getirmeleri gerektiği gibi bir düzenleme söz konusu idi ancak bu düzenleme modern çağın gerekliliklerine uymadığı için kaldırıldı.

Tabi Olunan Mevzuat

Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için tabi olunan mevzuat Türk Ticaret Kanunu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Ayrıca kanunda atıf yapılan kısımlar ve genel hükümler için de Türk Borçlar Kanunu'na başvurulması söz konusudur.

İşte tüm bu düzenlemeler ışığında değerlendirecek olursak bir yabancı gerçek ya da tüzel kişi ülkemizde hem sermaye şirketlerini hem de şahıs şirketlerini kurabilir. Bunun yanı sıra mevcut şirketlere ortak da olabilir. Ayrıca bu şirketlerden elde edilen karlar, temerrüt faizleri ve diğer kazançlar da yurtdışına çıkarılabilecektir. Böylelikle herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır. Bu da yabancı yatırımcıların ülkemizi tercih etmeleri açısından önemlidir.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...