2018

SGK Meslek Kodu Nedir?

Ülkemizde asgari ücret yıllık olarak belirlenmekte ve her sektör ve meslek grubu için aynı ücret açıklanmaktadır. İlerleyen dönemlerde sektöre ve meslek gruplarına göre farklı asgari ücret belirlenebilmesi için bir altyapı oluşturulması amacıyla Meslek Kodu uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun yanı sıra kişilerin almış oldukları ücretler de belirlenmekte ve hakkaniyete aykırı derecede düşük ücretlendirmelerin önüne geçilmesi amaçkanmaktadır.

Bir diğer önemli husus ise kayıt dışı olan çalışanları kayıt altına almaktır. Zira bir kişi niteliksiz çalışan olarak işe alınıp sigortası yatırılmakta iken aslında nitelikli iş yapmaktadır. Bu da çalışan açısından çeşitli hak kayıplarına neden olabilmektedir. İşte bunu engellemek adına meslek kodlarının uygulanması zorunlu bir hale getirilmiştir.

Meslek Kodları Sadece Özel Sektör İçin Mi?

SGK tarafından belirlenen meslek kodları tüm çalışanları kapsamaktadır. Bu kodlar SGK tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla bir kişinin hangi meslek grubuna ait olduğu sadece bu koddan anlaşılabilecektir.

Yanlış Bildirilirse Ne Olur?

Meslek kodunun yanlış beyan edilmesi durumunda işverene idari para cezası uygulanacaktır. Bu ceza yanlış bildirdiği her bir çalışan için ayrı ayrı olmak koşuluyla asgari ücretin 1/10u oranında uygulanacaktır.

Ne Zaman Uygulanacak?

2016 yılında çıkarılan bu yasa 2018 yılına kadar yürürlüğe girmemiş ve üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Ancak yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 yılı olarak belirlenmiş olduğu için artık bu kanunun uygulamada olduğunu ifade edebiliriz.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...