2018

Anonim Şirket İle Limited Şirketin Farkları

Uygulamada sıklıkla duyduğumuz şirket çeşitleri anonim ve limited şirketleri olmaktadır. Ancak bu iki şirket türü arasındaki farkı çoğu kimse bilmemektedir. İşte bu sebeple sizlere yazımızda farkları anlatacak böylelikle hangi şirketin kurulması ve yönetilmesinin daha avantajlı olduğunu sizlere aktarmış olacağız.

Kurulum Aşaması

Anonim şirketler ve limited şirketlerin kurulması için tek bir kişi yeterli olmaktadır. Dolayısıyla medeni haklarını kullanma ehliyeti olan herkes bu şirketleri kurabilecektir. Ancak kurulumdan sonra şirketin borçlarından sorumluluk konusunda iki şirket arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmaktadır. Öyle ki anonim şirkete ortak olan ve yönetim kurulunda yer almayan birisi için şirketin borçları hiç de önemli değildir.

Zira anonim şirkette kişiler malvarlığı ile sorumlu olmamaktadır. Dolayısıyla şirketin ödeyemediği borçlar için ortaklara başvurulması söz konusu olmayacaktır. Bunun yanı sıra limited şirkette durum tam tersidir. Bu şirket türünde kişiler kendi malvarlıkları ile sorumlu olmaktadırlar. Dolayısıyla bu şirket türünde ortak olan kimseler son derece dikkatli olmak durumundadırlar. Özellikle borsaya sunulan anonim şirket hisselerinde borçlardan sorumlu olunmaması durumu yatırım yapılmasını daha da kolaylaştırmaktadır.

Gelir Vergisine Tabi Olma

Anonim şirkette pay senetlerinin satılması durumunda eğer iki yıl geçmişse herhangi bir gelir vergisi alınmamaktadır. Dolayısıyla kısa sürede ciddi değer kazanan senetlerden kazanç elde etmek mümkün olmaktadır. Ancak limited şirkette 15 yıl sonra dahi satsanız devlet sizden vergisini tahsil etmektedir. Dolayısıyla en büyük farklardan birisinin de bu olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Borsada İşlem Görme

Anonim şirketler ile limited şirketler arasındaki en temel farklardan birisi de borsada işlem görmeleri açısındandır. Öyle ki anonim şirketlerin pay senetleri borsada işlem görebilmekte yani halka arz edilebilmektedir. Ancak limited şirketlerde böyle bir durum söz konusu değildir.

Bu kolaylık aynı zamanda satış yöntemlerinde de kendisini göstermektedir. Öyle ki anonim şirketlerinde hisse satışı yapmak için notere gitmeye gerek yoktur. Ancak limited şirkette bu geçerlilik şartı olarak koyulmuştur. Yani noter aracılığıyla satış gerçekleştirilmez ise bu durumda satış geçersiz olacaktır.

Anonim şirketlerin bir diğer avantajı da hamiline yazılı senet bastırabilmeleridir. Zira bu sayede senet her kimin elindeyse anında paraya çevirebilmesi mümkündür. Yani tedavülü son derece kolaydır diyebiliriz. Herhangi bir ciro işlemine girişmeye gerek kalmadan kolaylıkla teslim ile hem zilyetlik hem de mülkiyet teslim edilebilir.

Son olarak belirtmek gerekirse şirket sözleşmesinin değiştirilme usulünde de anonim şirketin avantajları ortaya çıkmaktadır. Öyle ki sözleşme değişikliği için esas sermayenin yarısına sahip ortaklar yeterlidir. Ancak limited şirketlerde bu oran 3te iki olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla değişiklik yapmak daha zordur.

Sonuç olarak ifade etmek gerekir ki hem kurulum hem de işleyiş aşamalarında anonim şirketler çok daha avantajlıdır. Dolayısıyla piyasada kurulan büyük şirketler dahi anonim şirket olma yolunu tercih etmektedirler. Böylelikle borsada işlem görebilmekte ve değerlerini daha da fazla büyütebilmektedirler. Ancak yine de şirket kurmaya geçmeden evvel yapmanız gereken husus iyi bir hukuki destek almak olmalıdır. Bu kapsamda en büyük yardımcılarınızın avukatlar ile mali müşavirler olacağını da belirtmek gerekir.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...