2017

İş Mahkemeleri Kanun Değişikliği Neler Getiriyor?

25.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile pek çok değişiklik geliyor. Bu değişiklikleri içinde en önemlisi ise bazı davalarda arabulucuya gitmenin zorunlu olması. Artık arabuluculuk dava şartı olarak kabul ediliyor. 7036 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun birlikte nasıl uygulanacağına ilişkin de pek çok konu düzenlendi. Bakalım bu değişikliklerde neler yer alıyor.


İş Mahkemeleri Kanun Değişikliği Neler Getiriyor?


İş Mahkemelerinde Arabuluculuk Şartı

Kanunda yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu değişikliğe göre işçi alacakları, tazminat talepleri ve işe iade davaları için arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak. Bu durum dava şartı olarak kabul ediliyor. Yani arabulucuya gidip karar verilmesinden sonra mahkemeye dava açılabilecek.
Arabuluculuk şartı yukarıda saydığımız hususlar için geçerli. Bunlar dışında kalan iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat talepleri ve bunlara ilişkin davalarda arabulucu zorunluluğu olmayacak.

Süreye Dikkat

Yeni yapılan düzenlemeye göre işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucunun çalışmaları sonucunda bir karara varılamazsa, son tutanak düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde yetkili mahkemede dava açılabilecek. Hangi arabulucuya başvurması gerektiği hususu da kanunda düzenlenmiş. Davalı yerleşim yerinde bulunan ya da işin yapıldığı yerdeki arabulucu büroları bu davaya bakabilecek. Arabulucunun görüşme süresi 3 hafta ancak bir hafta uzatılması mümkün olacak.

Burada tarafları ilgilendiren çok önemli bir de düzenleme var. Hiçbir sebep olmamasına rağmen arabulucunun uzlaşma çalışmalarına katılmayan taraf, davada haklı bulunsa dahi masrafları ödeyecek. Çünkü yeni kanunla birlikte işveren, alt işveren ve diğer kişilerin görüşmelerde hazır bulunması zorunlu tutulmuş. Eğer taraflar arabulucunun görüşmelerinde uzlaşırlarsa giderler her iki tarafa eşit paylaştırılacak.

İstinaf Mahkemelerinin Kararı Kesin Karar

Yeni kanuna birlikte Yargıtayın yükü azaltılırken, istinafa daha çok yük bindirilmiş. Pek çok davada temyiz yolu kapalı iken, üst mahkeme sıfatıyla İstinaf Mahkemeleri karar verecek. İşe iade davaları artık Yargıtay denetimden çıkarıldı. İstinaf Mahkemelerinde verilen kararlar kesin hüküm oluşturacak.

Zamanaşımı 5 Yıla Düşürüldü

İşçilik alacakları daha önceki kanuna göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi iken şimdi tek süre olarak 5 yıllık zamanaşımı uygulanacak. İşçilik haklarından doğan kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, ihbar tazminatı gibi maddi haklar ve yıllık izin ücretleri artık 5 yıllık zamanaşımına tabi olacak.

İş sözleşmesi fiilen sona eren işçiler, artık Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüklerine şikayette bulunamayacak. Bu kişilerin arabulucuya başvurduktan sonra dava açmaları gerekiyor. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yalnızca halen fiilen çalışmakta olan işçilerin şikayetlerini değerlendirilecek.

Yeni kanunla birlikte İş Mahkemelerinin görev alanları da genişletildi. Tüm bu yenilikler 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...