2018

Stajyerler Hakkında Yeni Düzenlemeler

6764 sayılı kanunla birlikte stajyer öğrencilerin durumları ile alakalı önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler içerisinde stajyerlerin çalışma durumları, alacakları ücretler gibi durumlar açıklığa kavuşturuldu. Bunun yanı sıra kanun içerisinde stajyer öğrenciler iki ana kategoriye ayrıldılar. Bu kategorileri şöyle sıralayabiliriz: sigortası okulunca sağlananlar ve sağlanmayanlar. Bu iki ayrım uygulamada kendisini önemli bir şekilde gösterecektir.

Asgari Stajyer Ücreti

Uygulamada stajyerlere herhangi bir ücret ödenmediğini sıklıkla duyuyoruz. Bu durum öğrenciler için son derece sıkıntılı olmaktadır. Zira genellikle okullarından ayrı bir yerde çalışmak zorunda kalan öğrencilerin masrafları ciddi bir boyuta ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı bölümlerde staj yapma zorunluluğunun bulunması da bundan kaçınmayı olanaksız kılmaktadır.

İşte tüm bu sebeplerden ötürü artık yeni bir düzenleme getirildi. Bu kapsamda artık stajyer ücretleri asgari ücretin net tutarına göre belirlenecek ve işletmenin çalıştırdığı işçi sayısı bunda etkili olmayacak. Yani ister küçük isterse de büyük işletmeler olsun her birisi bu tutarı ödemek zorunda kalacak.

2018 yılı için hesaplayacak olursak net asgari ücret miktarı 1.603 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda bir stajyer en az 480 TL ücret alacak. İşletmenin inisiyatifine bağlı olarak bu rakamın daha da fazla olabileceğini ifade edebiliriz.

Eğitim Birimi Kurma Zorunluluğu

10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde artık iş pedogojisi eğitimi almış kişilerin görevlendirilmesi bir mecburiyet oluyor. Bu kapsamda MEB ile İŞKUR arasında çıkarılacak olan ortak yönetmelikler ile bu işleyiş de kontrol altına alınacak. Tüm bu düzenlemeler ile birlikte kalifiye personel yetiştirmenin önü açılmaktadır. Dolayısıyla artık öğrenciler staj yapmak için can atacaklar ve kendi alanlarında iş hayatına atılmadan önce önemli tecrübeler edinebilecekler. Bu durum işletmeler açısından da son derece faydalı olacaktır. Zira stajyerler arasında beğendiği personeller olursa doğrudan işe alması söz konusu olabilir. Böylelikle iş kalitesini de yükseltme imkanı yakalayabilir.

Sigorta Yatırma

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere artık stajyer öğrenciler iki ana kategoriye ayrılmış durumdadır. Bu kategorilerden ilkinde sigorta okul tarafından yatırılmaktadır. İşte bu öğrenciler için işletmelerin herhangi bir sigorta yatırmalarına gerek yoktur. Ancak sigortası yatmayanlar için işletmenin ayrıyeten diğer işçiler gibi sigorta yatırması gereklidir. Bu sayede stajyer öğrencilere de ücret ödenmesi mümkün olacak.

Tüm bu hususlar sıkı bir şekilde denetlenerek kanuna aksi uygulamaların ortaya çıkmasının önüne geçilecektir. Eğer uygulamada herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz ise bu durumda büyük bir başarı elde edilmiş olacaktır.

Sadece yaz aylarında çalışan işletmelerin de bulunduğu herkesin malumudur. Bu işletmeler için de temmuz ayı kıstas alınarak stajyer çalıştırmasının zorunlu olup olmadığı tespit edilecek. Diğer tüm mevsimlerde çalışan işletmeler için ise kıstas ocak ayında çalışan personel sayısı olarak belirlendi.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...