2017

Şirket Kuruluşları ve Unvan Seçimi Nasıl Olmalı?

Şirket kurmak niyetindeyseniz ilk olarak şirketin türünü belirlemelisiniz. Şahıs ya da sermaye şirketi kurmanız mümkündür. Şirketinizin amaçlarına ve sorumluluklarınıza göre şirket türünü belirleyebilirsiniz.

Şahıs şirketi kuracaksanız şirket adı gerçek kişinin ad ve soyadı olmak zorundadır. Örneğin Ali Bakla Yayıncılık şeklinde bir seçim yapabilirsiniz. Ancak sermaye şirketi kuracaksanız bir ticaret unvanı seçmek zorundasınız. Örnek vermek gerekirse Bakla Basım Yayın Dağıtım Hizmetleri şeklinde bir seçim yapabilirsiniz.

Şahıs ve Sermaye Şirketlerinin Farkı Nedir?

Şirket kuran kişi tacir sıfatına sahip olacaktır. Tacir olmanın en önemli sonucu ise iflasa tabi olmaktır. İşte bu yüzden şirket türünüzü seçerken dikkatli olmalısınız.

Şahıs şirketleri, şirket borçlarından tüm mal varlığı ile sınırsız şekilde sorumludur. Yani şirket borçları nedeniyle tacirin şahsi mal varlığına da el konulabilecektir. Şahıs şirketlerinde ortaklık söz konusu ise bu durum tüm ortaklar için geçerlidir.

Sermaye şirketlerinde ise esas olan sermayedir. Her ortağın sorumluluğu şirkete koyduğu sermaye kadardır. Yani şirket borçları nedeniyle kişisel mal varlığına el konulamayacaktır. İşte bu husus şirket türü seçiminde mutlaka gözetilmelidir.

Şahıs Şirketlerinde Unvan Nasıl Olmalıdır?

Şirketinizin türüne karar verdiyseniz sırada unvan seçimi vardır. Bu unvanlar ticaret unvanı olarak nitelenir. Şirket türünüze göre belirli kriterlere uygun şekilde unvan seçmeniz gerekir. Ticaret unvanını şirketinizin adı olarak düşünebilirsiniz.

Şahıs şirketleri en az bir kişiyle kurulan şirketlerdir. Bu şirketlerin ticaret unvanında; tek kişilik şirket ise o kişini adı soyadı, ortaklık ise ortaklardan birinin adı ve soyadının yer alması gerekir. Bu kişiler gerçek kişi olmak zorundadır. Tüzel kişiler şahıs şirketi kuramayacağı gibi ortak da olamayacaktır.

Sermaye Şirketlerinde Unvan Nasıl Olmalıdır?

Sermaye şirketlerinde ise gerçek kişinin ad soyası gibi bir zaruret yoktur. Seçim yapmak için seçenekler oldukça fazladır. Ancak bu şirketlerin ticaret unvanı faaliyet konusu hakkında yanıltıcı olmamalıdır. Diğer şirketlerden ayırt edici şekilde olmalıdır. Birbirine çok benzeyen unvanlar rekabet yasağı nedeniyle verilmeyecektir.

Ticaret unvanında kullanılması yasak olan Türkiye, Atatürk gibi milli değerlere ait kelimeler yasaktır. Seçim yaparken bu tür yasaklara dikkat etmelisiniz.

Ticaret unvanı seçimi yapıldıktan sonra bu unvanın yanında şirket türü belirtilmelidir. Anonim, limitet ya da komandit şirket gibi ekler kullanılması zorunludur. Yukarıdaki örnek üzerinde gidersek Bakla Basın Yayın Dağıtım Anonim Şirketi ticaret unvanı olarak kullanılacaktır.

Sermaye şirketlerinde genellikle çok uzun şirket isimleri kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Mesela inşaat sektöründeki A şirketi, A İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Sanayi, Ticaret Anonim Şirketi unvanını kullanmaktadır. İşte bu durum rekabet hukuku açısından önem arz eder. İnşaat sektöründe A şirketi bir markadır ve diğer alanlarda bu marka adının alınmasını önlemektedir. Bu sayede rekabet yasağına ilişkin sorunlar önlenmeye çalışılmaktadır.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...