2018

SM ve SMMM Bitirme Sınavları Nelerdir?

Serbest Muhasebeci stajyerleri için ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri için Staj Ara Dönem Değerlendirme sınavları ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu durum pek çok farklı sınav ortaya çıkarmıştır. Staj türü ve mezuniyete göre kişilerin gireceği sınavlar farklılık göstermektedir. Peki, kimler hangi sınavlara girecektir?


SM ve SMMM Bitirme Sınavları Nelerdir?


A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi

Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, serbest muhasebecilik (SM) stajı yapmaya başlayan stajyerler, 3 yıllık stajın 2 yılını doldurduklarında bu sınava girerler. Sınavda geçme notu 60'tır. Özrü olan kişiler, mazeretini bağlı oldukları odalara bildirerek özür kalktıktan sonraki ilk sınava girerler. Mazeretsiz olarak sınava girmeyen kişi sınav hakkını kaybeder. Sınavlara kesintisiz olarak katılmak ve staja kesintisiz devam etmek gerekir.
Adayların sınav hakkı dörttür. 4 hakta da başarılı olamayan adayın stajı 1 sene uzar. Bu sınavlara katılmak stajyerler için önemlidir. Çünkü sınava girmeyerek hakkını kaybedenler baştan SMMM sınavlarına girerler.


B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi

Ön lisans mezunu olan ve SM stajı yapan kişilerin stajının 4. yılı sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır. Yukarıdaki tüm şartlar ve usuller bu stajyerler için de uygulanır.


C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi

Ön Lisans mezunu olan, stajda 4 yılını tamamlayan veya Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup stajda 6 yılını tamamlayan ancak sınavda başarısız olan stajyerlere uygulanan staj bitirme sınavıdır. Lisans mezunu olup, SMMM sınavlarında başarı gösteremeyen kişiler de bu sınava katılabilir.

Bu sınavdan 60 üstü alan kişiler başarılı sayılır. Bu sınavda başarısız olanlar, sınavı izleyen 1 sene içinde açılan diğer üç C grubu sınava girme hakkına sahiptir. Bunda da başarısız olanlar 2 yıl süreyle sınava giremezler. 2 seneden sonra yine girebilirler. C grubu sınavda başarılı olan stajyerler SM unvanını almaya hak kazanır.


SMMM Mesleki Yeterlik Sınavları

Lisans ve lisansüstü mezunu olan SMMM stajyerleri, stajın 2 yılı dolunca bu sınava girerler. Bu sınava katılmak zorunludur. Sınavda 7 ders vardır. Her dersten en az 50 almak ve derslerin ortalamasının en az 60 olması gerekir. İlk sınavda başarısız olunan dersler için 2 yıl sınav hakkı kullanılır. Bu süre sonunda hala başarısız olan adaylar, 2 yıllık bekleme sürecine alınır. Süre sonunda tüm derslerden baştan sınava girilir. Sınavda başarı sağlanırsa SMMM unvanı almaya hak kazanılır. İlgili odaya başvurarak ruhsat alınır.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...