2018

İş Davalarında Artık Arabuluculuk Zorunlu

İş Kanununun değişmesi ile birlikte iş davalarında arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Artık iş mahkemesinin görev alanına giren tazminat talepleri, diğer alacaklar ve işe iade davası açılmadan evvel arabulucuya başvurulması gerekiyor. Aksi takdirde mahkeme dava şartı yokluğundan davanın esasına girmeden usulden reddedecektir. Dolayısıyla da hak kaybı yaşamamak adına bu konuya dikkat etmek gerekmektedir.

Bu uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu değişiklikten önce dava açanlar davalarına aynı şekilde devam edebilecekler. Dolayısıyla da bu kimselerin arabulucuya başvurma gibi bir zorunluluğu bulunmamakta.


İş Davalarında Artık Arabuluculuk Zorunlu


1 Aylık Süre

Arabulucuya başvurmak için kanun 1 aylık süre tanımaktadır. Bu kapsamda fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Aksi takdirde hak kaybı yaşanması söz konusu olacaktır.

Ayrıca iş kazasından veyahut da meslek hastalığından ötürü ortaya çıkan zararların tazmin edilmesi hususunda arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu olaylar ile ilgili dava açmak isteyen kimseler doğrudan iş mahkemesine davalarını açabilirler.

Anlaşma Sağlanamazsa

Anlaşma sağlanamaması durumunda eski sistemde olduğu gibi taraflar dava açma haklarını kullanabilecekler. Ancak bunun için tanınan süre 2 hafta olarak belirlenmiştir. Bu süre avukat tarafından düzenlenen son tutanağın tarihinden itibaren başlamaktadır.

Eğer anlaşma sağlanırsa bu durumda tarafların dava açamayacaklarını da belirtmemiz gerekir. Böylelikle mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır.

En önemli düzenleme ise tarafların görüşmelere katılmaları için getirilen düzenlemelerden birisidir. Bu kapsamda kanun koyucu, tarafların görüşmeye gelmelerini zorunlu kılmasa da gelmemeleri durumunda masraflara hükmedileceğini belirterek caydırıcı bir düzenleme yapmıştır. Dolayısıyla ilk görüşmeye taraflardan birisi gelmez ise anlaşma yapılamadı sayılacak ve ardından da dava aşamasına geçilecek. Davada katılmayan taraf haklı bulunsa dahi bu dava masrafları kendisinin üzerine kalacaktır.

Gazetecileri de Kapsıyor

Bu getirilen düzenleme sadece İş Kanunu kapsamındaki işçileri değil gazeteciler ve gemi adamlarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla da bu kimselerin de arabulucuya başvurmaları bir zorunluluk olarak belirlenmiştir.

Bu Yeni İş Kanunu ile getirilen düzenlemelerden birisi de işe iade davaları gibi birçok davanın Yargıtaya götürülmesinin önünün kesilmesidir. Buna göre taraflar itirazlarını istinaf mahkemesine götürecekler ve kararlar burada kesinleşmiş olacak.

Son olarak zamanaşımı konusuna da değinmek gerekir. Daha önceden İş Kanunundan doğan alacaklar için zamanaşımı 10 yıl iken yeni kanun ile birlikte artık bu süre 5 yıla düşürülmüştür.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...