2018

Mesleki Eğitim Kapsamı Genişletildi

Kanunda sayılan mesleki eğitim uygulamaları genişletildi ve staj yapan, tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler de bu kapsamda sayıldılar. Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklik ile bu öğrencilere eğitim kapsamında yaptırılacak olan çalışmalar da kanunda yasal zemine kavuşturulmuştur.


Hangi İşyerleri Mesleki Eğitim Kapsamında?

Mevzuata göre on ve daha fazla çalışana sahip olan işyerleri, çalışan sayılarının yüzde beşi kadar da mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrencilere staj yaptırmakla yükümlüler. Yine mesleki ve teknik eğitim yapan üniversite öğrencilerine de staj yaptırabiliyorlar.

Bu şartı sağlayan işyerleri her yıl Şubat ayında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından il mesleki eğitim kuruluna bildiriliyordu. Yapılan değişiklikle artık bu işyerleri il milli eğitim müdürlükleri ve yükseköğretim kurumlarına bildirilecekler.

Şartı sağlayan işyerleri staj ya da mesleki eğitim yaptırmazlarsa mesleki eğitime katılması için bir tutar ödemek zorundadırlar.


Çırakların Yaş ve Eğitim Şartları Değişti

Daha önceki düzenlemeye göre çıraklık için 14 yaşını doldurmak ve 19 yaşından gün almamak gerekiyordu. İşte bu yaş şartı kanundaki değişiklik ile kaldırıldı. Artık yaşa ilişkin olarak bir şart aranmıyor. Önceki düzenlemede çıraklık için ilkokul mezunu olma şartı aranıyordu. Bu şart yükseltilerek ortaokul ya da imam hatip ortaokulu mezunu olma şartı olarak değiştirildi.


Stajyer Ücretleri

Stajyer ücretlerine ilişkin olarak bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak ücret alacak kişilerin kapsamı genişletilmiştir. İşletmelerde mesleki eğitim gören örgün öğretim öğrencilerinin ücretleri şu şekildedir:
  • Çalışan sayısı 20 den az olan işyerleri için net asgari ücretin yüzde 15 inden az ücret ödenemez.
  • Çalışan sayısı 20 ve üzerinde olan işyerleri için net asgari ücretin yüzde 30 undan az ücret ödenemez.
Kanunda yapılan değişiklikle, önceki düzenleme aynı şekilde korunmuştur. Bu ücret tarifesi aynen devam ederken, kapsama giren kişiler genişletilmiştir. Değişiklikle birlikte işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler ücret tarifesi kapsamına alınmıştır. Bu sayılan ücretler asgari ücretlerdir ve işveren daha fazla ücret ödeme noktasında serbesttir.

Kanuna bir de geçici madde eklenerek mevcut eğitim-öğretim yılı sonuna kadar mesleki eğitim, staj ya da tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak üzere ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.


Devlet Desteği

Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici bir madde ile bu eğitimlere devam eden öğrencilere devlet desteği sağlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz 20 den az çalışanı olan işyerleri için ödenecek taban ücretin en az üçte ikisi; yirmi ve daha fazla çalışanı olan işyerleri içinse ödenecek taban ücretin en az ücretin üçte biri devlet teşviki olarak verilecek. Bu destek işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Stajını okulda yapan ya da yükseköğretim öğrencisi olan kişiler için bu destek uygulanmaz.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...