2018

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Yasalarımız gereği anonim şirketlerin avukat bulundurması zorunlu tutulmuştur. Ancak hali hazırda bu kurala uymayan birçok anonim şirketi olduğu bilinmektedir. Bunların denetimi ise barolar tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda kurala uymayan şirketlere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezası ise asgari ücretin brüt miktarına göre belirlenmektedir.


Hangi Şirketler Bulundurmak Zorunda

Esas sermayesinin 5 katı veya daha fazla mal varlığı olan anonim şirketlerin avukat bulundurmaları mecburidir. Bu kapsamda avukat ile sözleşme imzalanması ve ücretinin de verilmesi gereklidir.

En son İstanbul Barosu bu yönde bir denetim yapacağını 32.500 anonim şirkete bildirmişti. Bu kapsamda şirketlerden sözleşme ile birlikte ücret yatırıldığına dair makbuzlar istenmişti. Bu denetimler sırasında kurala uymadıkları tespit edilen anonim şirketler var ise para cezası uygulama yoluna gidilecek.Avukatlık Kanunu Hükümleri

Yukarıda ifade edilen kurallar Avukatlık Kanununda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca sözleşme içeriğinde neler olacağı ve ücretler gibi hususlar ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla bu hükümlere aykırı hareket edenlere karşı yargı önünde hesaplaşma yoluna gidilmesi söz konusu olacaktır.

Her ne kadar kişilerin kendi davalarını takip etmeleri bir zorunluluk olsa da başta ticari davalar gibi teknik konularda bu durum ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Davaların kabul edilmemesi, dilekçelerin yenilenmesi için geri gönderilmesi, istenilen hususların hukuki gerekçelerinin belirtilememesi gibi hususlar yargılama faaliyetini ciddi bir şekilde sekteye uğratmaktadır. Bu da ticaret hayatında var olan güveni azaltmakta ve yargıdan netice almayı geciktirmektedir.

İşte tüm bu sebeplerden ötürü avukat bulundurmak zorunlu bir hale getirilmiştir. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz sınırı aşmayan anonim şirketler için böylesi bir zorunluluğun olmadığını da belirtmek gerekir. Bu konuda da avukatlar tarafından bir baskı olduğu bilinmektedir.

Ancak henüz bu konuda resmi bir düzenleme yapılmadığını da belirtmek gerekir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında olup ancak bulundurmayan anonim şirketler, bunun tespit edilmesi durumunda çok ciddi cezalar ile karşı karşıya kalacaktır. Öyle ki avukat tutmaları halinde daha az masraf yapacaklarını ifade edebiliriz. Nitekim bu durumda dava masrafları, idari para cezaları ve vekâlet ücretlerinin tamamı anonim şirketten tahsil edilecektir. İşte böylesi bir durumla karşılaşılmaması için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uyulması gereklidir.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...