2018

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Vergi tahsili ve işlemlerin kayıt altına alınması için artık defterler elektronik ortamda tutulmaya başlanacak. Bu kapsamda 17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliği ile birlikte bazı işletmelere defterlerini elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirildi. Defter Beyan Sistemi adı verilen bu sistemle, ticari işlemlerin daha kolay bir şekilde kayıt altına alınması ve denetlenmesinin sağlanması hedefleniyor.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Hangi Belgeler Elektronik Ortamda Tutulabilecek?

Sistemin kayıt tutmaya olanak sunduğu defterlerin başında; Serbest meslek kazanç defteri, Envanter defteri, Amortisman defteri, Ambar defteri ve İşletme defteri gibi defterler yer almaktadır.

Aşamalı Geçiş

Defter Beyan Sistemi kanunun işaret ettiği herkese zorunlu bir şekilde uygulanacak. Ancak tüm kişiler için aynı anda geçiş söz konusu olmayacak. Bir kısmı 2018 yılıyla birlikte artık zorunlu bir şekilde bu sisteme geçerken diğer bir kısım da 2019 yılının başından itibaren geçiş yapacaklar.

Kimler ne zaman geçiş yapacak?

Defter Beyan Sistemi kapsamında 3 farklı grup öngörülmüştür. Bu gruplardan ilki serbest meslek erbaplarıdır. Bu grup içerisinde kendi bürosuna sahip olan avukat, doktor, mali müşavir veya mühendis gibi gruplar yer almaktadır. Bu grupta yer alan serbest meslek erbabı kimseler 2018 Ocak ayından itibaren bu sistemi kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bu dakikadan sonra artık kayıtlarını internet ortamında gerçekleştirecekler.
Bir diğer grup ise basit usule tabi olan işletmecilerdir. Bu kimseler defter tutmayan küçük esnaflar olarak nitelendirilebilir. Bu grup içerisine manav, bakkal ve berber gibi birtakım küçük esnaflar girmektedir. Bu kişilerin sisteme dâhil olma tarihi de serbest meslek erbapları gibi 2018 yılı Ocak ayı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla hali hazırda bu sistemi kullanmalarının zorunlu olduğunu ifade edebiliriz.
Son grup ise işletme hesabına göre defter tutanları kapsamaktadır ki bu grup 2019 yılının başında sisteme dâhil olacaktır. Dolayısıyla şimdilik herhangi bir zorunluluk bulunmadığını ifade edebiliriz.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yöntemi

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde başvuru tarihi 2017 yılının son günü olarak belirlenmişti. Ancak bu uygulamaya ilk defa geçilmesi ve kişilerin bu konuda deneyimsiz olması gibi sebeplerle başvuru süresi geçici bir maddeyle 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarih serbest meslek erbapları için 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Online başvuru yapmak için www.defterbeyan.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...