2018

Genç girişimcilere gelir vergisi istisnası

Yapılan kanuni düzenlemeler ile birlikte genç girişimcilere gelir vergisi istisnası getirildi. Bu düzenleme ile birlikte ilk defa gelir vergisi mükellefi olacak gençler vergi muafiyetinden faydalanabilecekler. Ancak bu muafiyetten faydalanmanın da bir limiti bulunmaktadır. Bu kapsamda yıllık gelirin 75 bin liranın altında olan gelirler için gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. Ancak bu gelirin üstünde bir rakam ortaya çıkar ise bu durumda vergi tahsili gerçekleştirilecek.

Şartları neler?

Bu düzenlemenin istismar edilmemesi için hükümet tarafından bir takım tedbirler geliştirildi. Bu tedbirlerden ilki muafiyetten yarın yararlanacak gencin bizzat işte kendisinin çalışması veyahut da sevk ve idaresinde bulunmasının gerekmesidir. İkinci olarak ise işe başlama zamanının düzgün ve doğru bir şekilde bildirilmiş olmasıdır.

Eğer bir şahıs şirketi veyahut da adi ortaklık söz konusu ise bu durumda şirketin ortaklarının tümünün de aynı şekilde bu düzenlemelerden faydalanabilme imkanının bulunması gereklidir. Dolayısıyla diğer ortaklarında 29 yaşını doldurmamış olması gereklidir

Devir alma veya ortak olma

29 yaşını doldurmamış kişiler bir başka işletmeyi devralması durumunda ise özel düzenlemeler devreye girmektedir bu düzenlemeler kapsamında eğer kişi şirketi üçüncü dereceye kadar yakın kan ve kayın hısımlarından devralmamış ise herhangi bir problem bulunmamaktadır ancak kan veya kayın hısımlarından devralmış ise bu durumda istisnadan faydalanması söz konusu değildir.

Bir diğer husus ise farklı bir işletmeye daha sonradan ortak olma konusuyla alakalıdır. 29 yaşını doldurmuş bir kişi tüm şartları taşısa dahi bir başka şirkete daha sonradan ortak olarak bu vergi istisnasından faydalanamaz. Zira bu durum vergi istisnasının istismar edilmesinin önüne geçmek için getirilmiş bir düzenlemedir.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Parasal sınır

Bu düzenleme ile faydalanılacak vergi istisnası miktarı yıllık olarak 75,000 tl olarak belirlenmiştir bu sınırın altında kalan kimseler vergi muafiyetinden tam olarak faydalanabileceklerdir. Bu sınırın üzerinde gelir elde eden kimseler ise 75,000 tl altındaki kısım için vergi ödemeyecekler. Ancak bu miktarın üzerindeki gelirleri için vergi ödeyeceklerdir. 75bin tl nin altında kalan kısımlar ertesi seneye devretmeyecektir.

Bir diğer husus ise 29 yaşını doldurmamış kişinin ölümü halinde vergi istisnasının ne olacağı ile alakalıdır. Bu kapsamda vefat eden kişinin eş ve çocuklarını korumak adına kanun koyucu vergi istisnasının devam etmesini öngörmüştür. Ancak ölüm hali dışında işletmenin devredilmesi durumunda 3. Dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının bu istisnadan faydalanmasının da önüne geçilmiştir. Böylelikle vergi muafiyetinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının da önüne geçilmiş olmaktadır..

Bu düzenleme ile birlikte gençlerin istihdama katılma oranlarının artırılması hedeflenmektedir. Eğer bu hedef gerçekleştirilir ise işsizlik oranlarında ciddi bir düşüş yaşanması da beklenilenler arasında yer almaktadır.
Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...