2018

Muhasebe Nedir?

Tarihi çok eskilere dayanan muhasebe günümüz hayatında vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Söz uçar yazı kalır atasözümüzün uygulamadaki timsali adeta muhasebe olmaktadır. Zira yapılan her türlü işlem kayıt altına alınmakta ve bu sayede mali durum daha net bir şekilde görülebilmektedir. Bunun yanı sıra devlet de alacağı vergileri böylelikle daha iyi bir şekilde takip edebilmektedir.

Muhasebe Hukuku

Ticaretin başladığı ilk günden bu yana insanlar arasında bir muhasebe hukuku oluşmuştur. Bu kapsamda kişiler birbirleriyle takas yapmış ya da ödünç vermişlerdir. İşte bunların kayıtları kendi yöntemlerine göre tutulmuştur. Her ne kadar ilkel yöntemler olsa da muhasebenin atası olarak bunları değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Ancak ilk sistemli muhasebe bilgisinin ortaya çıktığı zaman dilimi olarak 1494 yılını söyleyebiliriz. Zira bu tarihte yayınlanan Summa Aritmetica adlı bir eser ile ilk defa bu dal özel bir şekilde kaleme alınmıştır. Bu aşamadan sonra daha da gelişerek büyüyen muhasebe alanı günümüzde oldukça farklılaşmıştır.

Ülkemizde Muhasebe

Türkiyenin muhasebe tarihi irdelenecek olursa gözümüze ilk olarak Osmanlıda çıkarılan kanunname-i ticaret adlı kanun çarpacaktır. Bu kanun her ne kadar Fransız kanunlarının çevirisi olsa da ülkemize muhasebeyi getirmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kanunla birlikte birtakım defterlerin kaydının tutulması gibi zorunluluklar getirilmiştir. Bu sayede ticaret hayatı kayıt altına girmeye başlamıştır. Bunun vergi toplamak için son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz.

Günümüze geldiğimizde ise artık her alanda muhasebe zorunlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla kamu sektörü gibi özel sektör de muhasebe kayıtları tutmak zorundadır. Eğer bu kayıtlar tutulmaz ise yaptırımlarla karşılaşmak söz konusudur. Dolayısıyla irili ufaklı her işletmede bu defterlerin tutulması gereklidir. Eğer sizler de işletme sahibi iseniz bu kayıtları tutarak zorunlulukları yerine getirmelisiniz.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...