2018

Bütçe Planlamasının Önemi Nedir?

Sağlıklı bir bütçe planlaması işin uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bütçeyi etkileyecek olan tüm iç ve dış faktörler gözetilerek sapma oranı minimum olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bütçeler, şirketlerin planlamasında büyük önem arz etmektedir. Çünkü geleceği planlama hususunda bütçelerin çok katkısı olacaktır. Değişimlere, yeni fırsatlara imkân olup olmadığı bütçe ile anlaşılacaktır.

Bütçe Çalışması Nasıl Yapılmalı?

Bütçeler hazırlanırken en önemli faktör geniş katılımdır. Bu şekilde tüm faktörler göz önünde bulundurulabilecektir. Gerçekleşebilir olma, adil olma ve geniş katılımla hazırlanma, bütçenin olmazsa olmazlarıdır.

Bütçe çalışmalarına çalışanların iştirak etmesi, hem işletmeye bağlılık ve sahiplenme duygusu için hem de işveren çalışan bağı için oldukça önemlidir. Aksi takdirde çalışanlar ilgisiz olabilir ve isteksiz çalışabilirler. Bu yüzden yukarıdan aşağı bütçe çalışması yerine, aşağıdan yukarı bütçe çalışması gerekir.

Aşağıdan yukarıya doğu yapılan bütçede her bölüm, başarısını ve hedeflerini gözden geçirme fırsatı bulacaktır. İhtiyaçlarını daha iyi ve gerçekçi olarak belirleyecektir. Ancak bu aşamaya geçmeden önce yönetim tarafından genel tablo çizilmeli ve içinin çalışanlar tarafından doldurulması istenmelidir.

Kuralları Çizin

Bütçe hazırlanırken istismar edilme ya da gevşek davranma gibi olumsuzluklara mahal vermemek adına genel kurallar çizilmelidir. Bu kuralları çizmenin en iyi yolu ise bir yönetmelik hazırlamaktır.

Daha sonra belirlenen kurallar dahilinde gerçekçi bir bütçe hazırlanmalıdır. Hayata geçirilebilir hedefler koyarak, makul bütçeler ayırmak daha iyi olacaktır. Böylece nasıl olsa yapılmaz ya da gerekirse değiştiririz gibi esnek durumlara ihtimal verilmez. Çünkü böyle düşünülen bir bütçe, sapmalara oldukça açık olan başarısız bir bütçedir. Bütçe yalnızca gerçekten gerekli olan durumlarda ve karşılaşılan yeni fırsatları kaçırmamak esnetilmelidir.

Bütçe Komisyonu

Bütçenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için bir bütçe komisyonu kurmak gereklidir. Bu komisyona fraklı departmanlardan kişiler seçilir. Böylece çok yönlü düşünme sağlanır. İletişim ve bilgi ağı gelişerek daha başarılı bir tablo çizilir. Değişik departmanlardan katılım sağlanmasının en büyük avantajı ise her departman hakkında bilgi, görüş ve fikir bildiren birilerinin olmasıdır.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...


Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...