2018

GMSi Nedir?

Vergi Kanununun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi ile elde edilen kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırılır. Kiraya verilenlerin başında konut ve işyeri gibi gayrimenkuller gelir. GMSi mükellefi olan kişi vergisi ödenen mal ve hakların sahibi olan kişidir. Ayrıca zilyet, irtifak ve intifa hakkı sahibi, kiralananı kiralayan gibi kişiler de olabilir.

Mükellef kim ise GMSi beyannamesini de o verecektir. Kira geliri hiç olmayan ya da düşük olan kişiler de emsal kira bedeli üzerinden beyannamelerini verirler. Emsal kira bedeli belirlenmemişse maliyet bedelinin yüzde 10u olarak kabul edilir.


Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSi) Nedir?

Önceden Hazırlanmış GMSi Beyanname Yöntemi

Kira geliri elde eden kişilerin bu gelirlerine yönelik olarak ödeyecekleri vergilerini beyan etmeleri gerekir. İşte bu beyanname Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSi) beyannamesi olarak adlandırılır. Bu beyannameyi daha önceleri mükellefler düzenlerken, artık Maliye Bakanlığı kendisi düzenlenmektedir. Bu uygulama 2016 Mart ayında yılında başlamıştır.


Beyanname Nasıl Düzenleniyor?

Konut ya da işyeri sahibi olan malikler, elde ettikleri kira gelirinden ödeyecekleri vergiyi banka, PTT, tapu, MERNİS gibi bilgilerden yola çıkarak kendileri hesaplıyordu. Artık bu bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından toplanıyor ve önceden GMSi beyannamesi hazırlanarak, internet aracılığıyla mükellefe bildiriliyor. Mükellef de bu beyannameyi onaylayabiliyor. Bu uygulama ilk olarak 2016 yılında elde edilen gelirlerin vergisinin ödenmesi için kullanılmıştı.


Bilgilere Nasıl Ulaşılıyor?

Bakanlık tarafından düzenlenen beyanname için önceki yıllarda kira geliri elde eden kişinin eski verileri kullanılıyor. Vergi numaraları, TC kimlik numaraları, nüfus bilgileri vs. kullanılabiliyor. Ulaşılan bilgiler ışığında beyanname hazırlanıyor. Bu beyannameler mali müşavirler tarafından online olarak vergi dairesine yollanabiliyor.


Sistemin Avantajları

  • Vergi dairesine gitmeye gerek yoktur. İnternet yoluyla beyanname verilerek, tahakkuk fişi alınabilir.
  • Bürokrasi ortadan kalktığı için işlemler hızlı ilerler.
  • Zaman kaybı ve evrak işleri ile uğraşılmaz.
  • Beyanname kısa sürede tam ve doğru olarak doldurulmuştur.
  • Beyanname vermek mesai saatleri ile sınırlı değildir. 7/24 yapılabilir.
  • Mükellefler bu konuya ilişkin olan gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı olan www.gib.gov.tr adresinden takip edebilir.
  • Bu yöntem sayesinde Gelir İdaresi, kira gelirlerini daha iyi denetleyecektir. Bankaya yatırılan kira gelirlerini görebilecektir. Banka üzerinden yatırılması zorunlu olan miktarlar için beyanname hazırlanacaktır.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...