2018

İşçinin Başka Bir Şirkette Görevlendirilmesi Mümkün Mü?

İşçilerin çalışma koşulları ve sahip oldukları haklar İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanuna göre işveren, çalışanını yazılı rızasını almak şartıyla başka bir şirket bünyesinde ya da aynı şirkete bağlı başka bir işyerinde, yaptığı işe benzer bir işte çalışmak koşuluyla, başka bir işverene bağlı olarak çalıştırabilmektedir. Bu durum geçici görevlendirme olduğu için 6 ayı geçmemek üzere yazılı iş sözleşmesi yapılır. Sözleşme ihtiyaç halinde maksimum 2 kere uzatılabilir.

Görüldüğü gibi işçinin başka bir yerde geçici görevlendirilmesi için yazılı olarak rıza vermesi şarttır. Aynı zamanda işçi mevcut işiyle benzer bir işte çalışmalıdır. Yani aynı işinizde çalıştırılmak gibi bir zorunluluk yoktur. Benzer bir işte çalışmanız yasaldır.

Bu durum işçilerin aleyhine olsa da mahkemeler bu duruma ilişkin olarak açılan davaları reddetmektedir. Çünkü geçici süre ile işçi almak yerine, mevcut çalışanını geçici süre ile görevlendirmek işveren için daha caziptir.


Genel İş Koşulu ile Düzenleme

Bir işçinin kendi şirketinden başka bir yerde çalıştırılması hususu bazı şirketler tarafından genel iş koşulu ile düzenlenmektedir. Genel iş koşulu işveren tarafından önceden hazırlanmış ve ilerde diğer işe alım süreçlerinde de kullanılması planlanan tek taraflı hazırlanmış metinlerdir. Genellikle bu metinler işçi tarafından okunmamakta ve direkt olarak imza atılmaktadır. İşte bu durumda kişi buna imza attı diye kabul etmiş sayarak işverenler başka bir yerde görevlendirme yapmaktadırlar.

Ancak bu durum iş hukuku gereğince geçersizdir. Zira genel iş koşulu ile işçinin aleyhine düzenleme yapılabilmesi için bu düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde karşı tarafa anlatılması ve ardından da işçinin araştırabilmesi için süre verilmesi gereklidir. Eğer bu kurala uyulmaz ise bu durumda yürürlük denetimi gereğince koyulan bu madde koyulmamış sayılacaktır. Dolayısıyla başka bir yerde görevlendirilme söz konusu olmayacaktır.

Ancak iş sözleşmesinde böyle bir durum koyulabilir. Bu durumda işçi eğer bunu inceler ve kabul ederse bu durumda işveren dürüstlük kuralına aykırı olmamak kaydıyla işçiyi farklı yerlerde değerlendirebilir. İşte bu durumda işçinin itiraz etme gibi bir hakkı da maalesef ki kalmayacaktır.

Mor Kasa Online Ön Muhasebe Programı 'nı ücretsiz deneyin!

Kullanmadan karar vermeyin...

Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...