MOR KASA GiZLiLiK SÖZLEŞMESİ


İşbu Gizlilik Politikamız kapsamında, sitemiz morkasa.net adresine kaydolan siz Kullanıcılarımızın mevcut programın kullanımı esnasında, Kullanım Sözleşmesinde öngörülen hizmetin hazırlık safhasında ya da yerine getirilmesi sırasında, hissedar olduğunuz veya sizin nezdiniz de hissesi bulunan tüm şirket, ortaklık ya da ortak girişimler ile ilgili olarak geliştirilen, açıklanan veya tarafımıza emanet edilen bilgileri ve verileri sizlerin yazılı onayı olmaksızın gizli tutmayı ve sizler dışında hiçbir gerçek şahıs, şirket ya da kuruluşa açıklamamayı taahhüt ederiz.

Bu kapsamda sizler tarafından sunulan bilgileri ve içerikleri kesinlikle gizli tutmakla sorumlu olmakla, bu sorumluluğun internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olduğunu ve internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığını da önemle belirtmek isteriz. Siz kullanıcılarımıza ait bilgi, belge, içerik vs korumakla ve gizli tutmak için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamayacağımızı bildiririz.

Siz Kullanıcıların onayı ile ödeme işlemleri, banka işlemleri ve entegrasyonu, fatura işlemleri, kullanıcı onaylı üçüncü kişi uygulamaları, doğrudan pazarlama gibi amaçlarla kişisel veriler ve içerikler üçüncü kişilere devredilebilecektir. Başka kullanıcılara ait içerikler yalnızca kullanıcının onayı ve onay kapsamıyla sınırlı olarak kullanılabilecektir.

Siz Kullanıcılara ait bilgiler; ancak Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, Kullanıcı haklarının veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması ve resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılacaktır. Sisteme girmiş olduğunuz tüm bilgilere sadece sizler ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunların değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Siz Kullanıcılara ait bilgileri, sizler ile temas kurmak, sunulan hizmetlere ilişkin bakım, onarım ve destek, mevcut hizmetleri geliştirmek, değiştirmek ve yeni hizmetler sunmak, kullanıcı deneyimini arttırmak, profilleme yapmak, veri tabanı oluşturmak, tüm üyelik hizmetlerini tam ve eksiksiz olarak sağlamak ve istatiksel çalışmalarda ve performans değerlendirme ve raporlamalarında kullanmak üzere ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için saklayabilir, işleyebilir ve üçüncü kişi ve iş ortaklarımıza aktarabiliriz. Zorunlu haller ve sistemsel teknik sorunların çözümlenmesi için kullanıcı IP adresini tespit etme ve kullanma hakkımız saklıdır.

Sitemiz, başka web sitelerine ve uygulamalara taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden sorumlu olmadığımızı bildirir, bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmediğimizi bildirmek isteriz.

Şirketimiz, gizlilik ve kişisel verilerin korunması amacıyla verileri ve içerikleri siz kullanıcıların ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunuculara aktarma ve o sunucularda muhafaza etme hakkına sahiptir.

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza kullanıcılarına sunacağı ürün, hizmet, destek ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. Siteye erişerek ve kullanarak Gizlilik Politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer gizlilik şartlarımızı ve site koşullarımızı onaylamıyorsanız, siteyi kullanmamanız gerekmektedir.Mor Kasa Online Muhasebe Programı 'nın mevcut özellikleri size yeterli gelmiyor mu?

Bizi arayın sizin için kusursuz Muhasebe Yazılımını birlikte geliştirelim...